ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วงในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมา...

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ

"ซุ้มมังกรเฉลิมพระเกียรติ" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง ...

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในนนทบุรี

"เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี" ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา...

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ปี 2556

ม.ค. 01 2556

ชำระภาษี 2556

ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ปี 2556

กองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน สามารถยื่นแบบชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
- ภาษีป้าย สามารถยื่นแบบชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - มีนาคม
- ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถยื่นแบบชำระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายน

ติดต่อสอบถามได้ืที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง โทร. 02-924-9480 ต่อ 106